Μηνιαία Αρχεία: Μάιος 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – 29 Μαΐου 2019

2021-04-08T16:42:27+03:00

Συνάντηση εργασίας, ενημέρωσης & πληροφόρησης στο πλαίσιο της πράξης ΝΑΥΣ «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα των Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – 29 Μαΐου 20192021-04-08T16:42:27+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ» – 16 Μαΐου 2019

2021-04-08T16:27:05+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ»: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»   Παρακάτω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ» – 16 Μαΐου 20192021-04-08T16:27:05+03:00

Τίτλος

Go to Top