Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2022

Επιστημονικό άρθρο για την πράξη ΝΑΥΣ

2022-11-28T12:03:42+02:00

Efthymiou, L., Dekoulou, E., Orphanidou, Y., Sdoukopoulos, E., Perra, V.M., Boile, M. and Bras, I.  (2021) ‘Crisis, adaptation and sustainability: digital

Επιστημονικό άρθρο για την πράξη ΝΑΥΣ2022-11-28T12:03:42+02:00

Δημοσίευση για την πράξη ΝΑΥΣ στο DigithON

2022-11-28T11:49:52+02:00

DigithON. Innovation and Digitalisation in the Travel Industry Τίτλος: «Συζήτηση του έργου ΝΑΥΣ - B2B MEETINGS VIA VIDEO CALLS» Συγγραφείς: Δεκούλου, E., Ορφανίδου, Γ., Ευθυμίου, Λ., Σδουκόπουλος Ε., Πέρρα Β-Μ., και Μποϊλέ, Μ. Ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Φεβρουαρίου 2021

Δημοσίευση για την πράξη ΝΑΥΣ στο DigithON2022-11-28T11:49:52+02:00

Τίτλος

Go to Top