Η πράξη “ΝΑΥΣ” στοχεύει στη βελτιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της κρουαζιέρας μέσα από την αξιοποίηση της περιφερειακής οικονομίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων και εργαλείων συμμετοχής της τοπικής παραγωγής στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παρακολουθήστε το βίντεο για να ενημερωθείτε πλήρως για την πράξη “ΝΑΥΣ”.