1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK OFF MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΥΣ – 28-29 Ιανουαρίου 2019

2021-04-08T16:27:45+03:00

1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK OFF MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας‐ΝΑΥΣ»