Ετήσια Αρχεία: 2019

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

2019-11-19T11:52:23+02:00

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη των αναγκών των χρηστών», τη «Μελέτη του προσδιορισμού των προδιαγραφών

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου2019-11-19T11:52:23+02:00

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2020-09-23T12:06:32+03:00

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου2020-09-23T12:06:32+03:00

Διοργάνωση Ενημερωτικού Εργαστηρίου στη Λευκωσία από το ΚΕΒΕ

2021-10-06T15:52:14+03:00

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη του Ενημερωτικού Εργαστηρίου που διοργάνωσε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διοργάνωση Ενημερωτικού Εργαστηρίου στη Λευκωσία από το ΚΕΒΕ2021-10-06T15:52:14+03:00

2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (STEERING COMMITTEE MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – 20 Ιουνίου 2019

2021-04-08T16:55:12+03:00

2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (STEERING COMMITTEE MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας ‐

2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (STEERING COMMITTEE MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – 20 Ιουνίου 20192021-04-08T16:55:12+03:00

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – 29 Μαΐου 2019

2021-04-08T16:42:27+03:00

Συνάντηση εργασίας, ενημέρωσης & πληροφόρησης στο πλαίσιο της πράξης ΝΑΥΣ «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα των Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – 29 Μαΐου 20192021-04-08T16:42:27+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ» – 16 Μαΐου 2019

2021-04-08T16:27:05+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ»: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»   Παρακάτω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ» – 16 Μαΐου 20192021-04-08T16:27:05+03:00

1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK OFF MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΥΣ – 28-29 Ιανουαρίου 2019

2021-04-08T16:27:45+03:00

1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK OFF MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας‐ΝΑΥΣ»

1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK OFF MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΥΣ – 28-29 Ιανουαρίου 20192021-04-08T16:27:45+03:00

Τίτλος

Go to Top