Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2021

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο IACuDiT 2021

2021-09-09T13:42:19+03:00

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο IACuDiT 2021- 8th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο IACuDiT 20212021-09-09T13:42:19+03:00

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ICTR 2021

2021-09-09T13:44:12+03:00

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ICTR 2021 – 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Τίτλος: Boosting local

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ICTR 20212021-09-09T13:44:12+03:00

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ESCC 2021

2021-09-09T13:47:30+03:00

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ESCC 2021 – 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis. Τίτλος: Supporting

Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ESCC 20212021-09-09T13:47:30+03:00

Δημοσίευση για την πράξη ΝΑΥΣ στο περιοδικό “Supply Chain & Logistics”

2021-09-09T13:46:02+03:00

Περιοδικό: Supply Chain & Logistics, Τεύχος 117, σελ. 76 – 77 Τίτλος: Αξιοποίηση ναυτιλιακών πληροφοριών στη διαλειτουργικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων προμηθευτικής και

Δημοσίευση για την πράξη ΝΑΥΣ στο περιοδικό “Supply Chain & Logistics”2021-09-09T13:46:02+03:00
Go to Top