Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από τo Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ)

2021-06-04T14:13:26+03:00

Πρόσκληση Προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών για τον «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης, επικοινωνίας και εστίασης για τη συνάντηση χρηστών της πλατφόρμας στο πλαίσιο της

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από τo Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ)2021-06-04T14:13:26+03:00

Δημοσίευση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 1/2021)

2021-02-01T15:13:25+02:00

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση

Δημοσίευση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 1/2021)2021-02-01T15:13:25+02:00

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2020-02-10T10:45:30+02:00

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαμονή

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου2020-02-10T10:45:30+02:00

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

2020-01-21T13:27:04+02:00

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαμονή

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου2020-01-21T13:27:04+02:00

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

2019-11-19T11:52:23+02:00

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη των αναγκών των χρηστών», τη «Μελέτη του προσδιορισμού των προδιαγραφών

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου2019-11-19T11:52:23+02:00

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2020-09-23T12:06:32+03:00

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη

Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου2020-09-23T12:06:32+03:00
Go to Top