2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (STEERING COMMITTEE MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας ‐ ΝΑΥΣ»

 

Παρακάτω επισυνάπτονται η ατζέντα, η πρόσκληση και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΝΑΥΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ