1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK OFF MEETING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας‐ΝΑΥΣ»

Παρακάτω επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εναρκτήριας συνάντησης της πράξης ΝΑΥΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΑΥΣ