Συνάντηση εργασίας, ενημέρωσης & πληροφόρησης στο πλαίσιο της πράξης ΝΑΥΣ «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα των Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»

 

Παρακάτω επισυνάπτονται η ατζέντα, η πρόσκληση καθώς και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης:

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ