ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ»: «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»

 

Παρακάτω επισυνάπτονται η ατζέντα, το δελτίο τύπου και η πρόσκληση της εκδήλωσης:

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ