ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΥΣ

«Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας»

27-28 Φεβρουαρίου 2020, Λεμεσός

Διημερίδα με τίτλο «Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας», διοργάνωσε το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας(ΕΙΠΛ) στις 27 και 28 Φεβρουαρίου2020 στο Ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό (Κύπρος).

Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», στην οποία το ΕΙΠΛ συμμετέχει ως Δικαιούχος. Η Πράξη εντάσσεται στο πρόγραμμα «Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκτός από το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει την Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Ερευνών & Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Κυπριακό και Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στόχος της Πράξης είναι η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών και των ενιαίων ναυτιλιακών θυρίδων για την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της κρουαζιέρας.

Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, ο κ. Κώστας Κωσταράς, Ανώτερος Επιθεωρητής Πλοίων. Ο κ. Κωσταράς μίλησε για τη ραγδαία ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας της Κύπρου, επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα της κρουαζιέρας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Τους στόχους, την αναγκαιότητα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Πράξης ανέλυσαν οι Δρ. Εύη Δεκούλου, Δρ. Λεωνίδας Ευθυμίου και Γιάννα Ορφανίδου του ΕΙΠΛ, ενώ ο Δρ. Ηλίας Ιωσήφ από το Ινστιτούτο Μέλλοντος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εξήγησε διεξοδικά τις εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain στον τομέα της ναυτιλίας.

Ο κ. Παναγιώτης Αγαθοκλέους, Διευθυντής του Λιμανιού της Λεμεσού, αναφέρθηκε στη σταδιακή ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Κύπρο και ανέλυσε τη διαδικασία αδειοδότησης για σκοπούς τροφοδοσίας στα λιμάνια της Κύπρου. Σε μία ενδιαφέρουσα ανασκόπηση των προϋποθέσεων των εφοδιαστικών λειτουργιών στον τομέα της κρουαζιέρας, προέβη ο κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, Βοηθός Διευθυντής Οικονομικών & Ασφαλειών της εταιρείας Celestyal Cruises. Ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας DOTSOFT A.E., ανέδειξε τη συνεισφορά της κρουαζιέρας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Εκ μέρους του δικαιούχου ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ο κ. Λευτέρης Σδουκόπουλος παρουσίασε τη βασική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ μετά την παρουσίαση συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για την απόσπαση ανατροφοδότησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Την πρώτη ημέρα έκλεισε εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο κ. Ιωάννης Μπρας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας FIVESENSES CONSULTING AND DEVELOPMEΝΤ, παρουσιάζοντας καινοτόμους τρόπους σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την παρουσίαση της Δρος Θεοδώρας Γιαντσή, Ε.ΔΙ.Π. του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ, εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η Δρ. Γιαντσή, εξήγησε την απαιτούμενη υποδομή για την αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα των κρουαζιεροπλοίων. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Χριστοδουλάκης Ιωάννης Οικονομολόγος / Μελετητής, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος & Ναυπηγός Μηχανικός, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εφοδιαστικών αλυσίδων στην Ελλάδα, ενώ ο κ. Απόστολος Τσατσαρέλης, Υπεύθυνος του έργου ΝΑΥΣ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποίησε παρουσίαση του σχεδίου δράσης που εκπονήθηκε για την ανάπτυξη βιώσιμης αλυσίδας αξίας κρουαζιέρας στη Ρόδο στο πλαίσιο του έργου SIROCCO.

Η διημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και συζήτηση.

 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ΝΑΥΣ_ΛΕΜΕΣΟΣ