Παρουσίαση της πράξης ΝΑΥΣ στο επιστημονικό συνέδριο ESCC 2021 – 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis.

Τίτλος: Supporting economic sustainability of cruise destinations in Greece and Cyprus

Ημερομηνία: 30 Αυγούστου – 1 Σεπτέμβρη 2021

Τόπος: Βόλος

Χώρα: Ελλάδα

Ιστοσελίδα: http://escc.uth.gr/

Πρόγραμμα: http://escc.uth.gr/programme/

Παρουσίαση

Abstract