Περιοδικό: Supply Chain & Logistics, Τεύχος 117, σελ. 76 – 77

Τίτλος: Αξιοποίηση ναυτιλιακών πληροφοριών στη διαλειτουργικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων προμηθευτικής και εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας – το ερευνητικό έργο ΝΑΥΣ

Συγγραφείς: Σδουκόπουλος Ε., Πέρρα Β-Μ., Μποϊλέ Μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Απριλίου 2021

Link: https://issuu.com/supply_chain_and_logistics/docs/supply_117