Η ομάδα της πράξης ΝΑΥΣ περιέγραψε τη βιώσιμη επανεκκίνηση της βιομηχανίας της κορυαζιέας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου TOURMAN 2021 – 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21-23 Μαΐου 2021.

Παρουσίαση: Sustainable restart of the Cruise Industry includes Local Producers in the Supply Chain

Υπεύθυνη Επιστημονική Ομάδα: Γιάννα Ορφανίδου, Λεωνίδας Ευθυμίου, Παρασκευή (Εύη) Δεκούλου, Ελευθέριος Σδουκόπουλος, Βασιλική-Μαρία Πέρρα, Μαρία Μποιλέ

NAYS TOURMAN 4th International Conference 2021 22nd May