Παρουσιάσεις από την 4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων του Έργου ΝΑΥΣ «Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας» που έλαβε χώρα διαδικτυακά την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Παρακάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις καθώς και φωτογραφικό υλικό των ομιλητών που συμμετείχαν στην 4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων του Έργου ΝΑΥΣ με στόχο την ενημέρωση και τα στάδια της προόδου διαχείρισης και συντονισμού:

Παρουσίαση ΝΑΥΣ-ΠΚ

Παρουσίαση ΝΑΥΣ-ΠΒΑ

Παρουσίαση ΝΑΥΣ-ΠΝΑΙ

NAYS Conference UNRF

ΝΑΥΣ 4η ΤΣ ΚΕΒΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΠΛ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021