Παρουσιάσεις από την Εκδήλωση Διημερίδας Πράξης ΝΑΥΣ «Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας» στις 27-28 Φεβρουαρίου 2020 στην Λεμεσό.

 

Παρακάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις των ομιλητών που συμμετείχαν στο Διήμερο Εκδηλώσεων για την Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας:

ΠΝΑ_SIROCCO PROJECT

ΕΚΕΤΑ_ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

UNRF_NAYS Conference 27-28 February

UNIC_INSTITUTE FOR THE FUTURE

FIVE SENSES

DOT SOFT

CRUISE_LOGISTIC_GIANTSI

Celestyal Cruises Presentation_FINAL