Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη του Ενημερωτικού Εργαστηρίου που διοργάνωσε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Λευκωσία στις 21 Ιουνίου 2019.

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη