ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ»

ΝΑΥΣ emarketplace: Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Διασύνδεση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Κρουαζιέρας με Τοπικά Προϊόντα

22 Ιουλίου 2021, Μύρινα-Λήμνου

Την Πέμπτη στις 22 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Μύρινα – Λήμνου, στη δημοτική αίθουσα «Μαρούλα», εκδήλωση της Πράξης ΝΑΥΣ με τίτλο «ΝΑΥΣ e-marketplace: Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Διασύνδεση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Κρουαζιέρας με Τοπικά Προϊόντα». Την εκδήλωση οργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δικαιούχος της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου 5.2.2 «Αξιολόγηση της Πλατφόρμας».

Η οργάνωση της εκδήλωσης βασίστηκε σε δύο πυλώνες. Κατά τον πρώτο και μέσω παρουσιάσεων έμπειρων και εξειδικευμένων ομιλητών, ο στόχος ήταν ο εντοπισμός των ιδιαίτερων τοπικών προβλημάτων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα οποία και αποδίδεται η ύφεση που χαρακτηρίζει την κρουαζιέρα στα νησιά αυτά. Στο δεύτερο η βαρύτητα μετατοπίστηκε στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης ΝΑΥΣ με την παρουσίαση των λειτουργιών και δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΝΑΥΣ στους τοπικούς φορείς και παραγωγούς με τελικό στόχο την αξιολόγηση αυτής.

Την εκδήλωση προλόγισε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και συντονιστής της Πράξης ΝΑΥΣ κ. Παναγιώτης Παρασκευάς. Στη συνέχεια αποδόθηκαν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λήμνου και συγκεκριμένα από τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Χριστόφα, τον έπαρχο Λήμνου κ. Άγγελο Βλάττα – Λαμπρινό και το Δήμαρχο Λήμνου κ. Δημήτρη Μαρινάκη. Οι χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με διαδικτυακή παρέμβαση του κ. Γιώργου Αλεξάκη, Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης ο οποίος ως εκπρόσωπος του Κύριου Δικαιούχου της Πράξης ΝΑΥΣ, εξέφρασε το όραμα και την προοπτική της Πράξης.

Τους χαιρετισμούς ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων των Δικαιούχων της Πράξης.

Η Δρ. Θεοδώρα Γιαντσή, με μία εξειδικευμένη και αναλυτική επισκόπηση των logistics της κρουαζιέρας αλλά και «καλών πρακτικών» αυτής, παρουσίασε εναλλακτικές και βιώσιμες προτάσεις για την βέλτιστη ενσωμάτωση της κρουαζιέρας στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.

Ο Δρ. Πυθαγόρας Νάγος, παρουσίασε τις μελλοντικές καταναλωτικές τάσεις στην παγκόσμια κρουαζιέρα, θέτοντας έτσι ρεαλιστικές προοπτικές εξέλιξης της Ελληνικής βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, πρότεινε εξειδικευμένες προσεγγίσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας της κρουαζιέρας στο Λιμένα Ηρακλείου.

Ο κ. Ηλίας Πίκουλος, Ταξιδιωτικός Πράκτορας και ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης Picolo Shipping Travel Agency, ανέδειξε τις συγκεκριμένες τεχνικές και οικονομικές-κοινωνικές διαστάσεις της κρουαζιέρας στη Λέσβο και τη Λήμνο, στις οποίες και αποδίδεται η ύφεση του συγκεκριμένου κλάδου.

Αφού ολοκληρώθηκε το τμήμα της εκδήλωσης που αφορούσε στις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών των Δικαιούχων, η εκδήλωση συνεχίστηκε με εξειδικευμένες παρουσιάσεις επί του φυσικού αντικειμένου της Πράξης.

Συγκεκριμένα ο κ. Ξενοφών Κίτσιος επιστημονικός συνεργάτης της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε την πιλοτική έκδοση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΝΑΥΣ.

Στη συνέχεια ο κ. Γρύλλης Ιάκωβος, σύμβουλος της εταιρίας «ΕΞΕΛΙΞΙΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης» και επιστημονικός συνεργάτης των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΝΑΥΣ στους λιμένες της Μυτιλήνης, της Χίου και της Λήμνου καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης της Πλατφόρμας από τους εγγεγραμμένους σε αυτήν χρήστες /τοπικούς παραγωγούς.

Συντονίστρια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν η κ. Μάρθα Ατσικπάση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και υπεύθυνη της Πράξης ΝΑΥΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΝΑΥΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΠΒΑ