Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΝΑΥΣ-Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας».

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.pvaigaiou.gov.gr/dyn/newspdf/anakoinwsh_sme_1-2021020121111526.pdf