Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων ομιλητών» (παροχή υπηρεσίας), στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.2, 4.3.1, 5.3.1, 5.3.2. της πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 14/02/2020.

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=11499