Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη των αναγκών των χρηστών», τη «Μελέτη του προσδιορισμού των προδιαγραφών της πλατφόρμας» και τη «Μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής της πλατφόρμας», στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 4.2.1, 5.2.1 και 5.2.2 της πράξης “ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας”.

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.pvaigaiou.gov.gr/dyn/newspdf/diakhryksh_synoptikoy_diagwnismoy_nays11191964942.pdf