Βίντεο Παρουσίασης της Πράξης “ΝΑΥΣ”

2021-10-19T15:57:41+03:00

Η πράξη "ΝΑΥΣ" στοχεύει στη βελτιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της κρουαζιέρας μέσα από την αξιοποίηση της περιφερειακής οικονομίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων